Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2007

Αγάπη;;;


Ἐὰν ταῖς γλώσσαις
τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων,
ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω
γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἤ κύμβαλον ἀλαλάζον.
καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν
καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα
ὥστε ὄρη μεθιστάνειν,
ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω,
οὐθέν εἰμι.
πάντα στέγει,
πάντα πιστεύει,
πάντα ἐλπίζει,
πάντα ὑπομένει.
Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε εκπίπτει.
Εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται.
εἴτε γλῶσσαι, παύσονται.
εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.
νυνὶ δὲ μένει
πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη,
τὰ τρία ταῦτα. μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.
μείζων δὲ τούτων...
ἡ ἀγάπη...


Ακόμα κι αν ήξερανα μιλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων μα και των αγγέλων,
χωρίς όμως να έχω αγάπη, θα είχα γίνει χαλκός που βγάζει σκέτους ήχους ή τύμπανο που δημιουργεί μόνο φασαρία.
Kι αν είχα το χάρισμα της προφητείας
και κατανοούσα όλα τα μυστήρια
και κατείχα όλη τη γνώση, κι αν είχα όλη την πίστη, έτσι που να μετατοπίζω βουνά, χωρίς όμως να έχω αγάπη, θα ήμουν ένα τίποτε.
δε θα με είχε ωφελήσει σε τίποτε.
H αγάπη ποτέ δεν ξεπέφτει.
Ενώ τα άλλα, είτε προφητείες είναι αυτές, θα καταργηθούν,
είτε γλώσσες είναι, θα πάψουν,
είτε γνώση, θα καταργηθεί.
Αυτά, λοιπόν, που μένουν τελικά, είναι η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη.
Αυτά τα τρία, με κορυφαία αυτών, όμως, την αγάπη.
με κορυφαία αυτών, όμως,
την αγάπη.

Οι στίχοι είναι απόσπασμα από την Α' επιστολή προς Κορινθίους, (κεφ. 13)
Το video είναι από την ταινία Trois couleurs: Bleu

2 σχόλια:

kiara είπε...

Έγραψες τώρα!

kiara είπε...

...απίστευτο και το κομμάτι.